Со прстиња редиме


?Со прстиња редиме,

боите ги следиме?