до 2 години


до 2 години

Активности


Alt

Нашата другарка Милка

Нашата другарка Милка е активност реализирана со децата на возраст до 2 години преку која: се поддржува интересот за постојано стекнување нови искуства; се поддржува потребата за користење различни материјали […]

Прочитај Повеќе