Со љубов за нашата планета


?Со љубов за нашата планета

?Истражувачите откриваат дека децата што се чувствуваат поврзани со природата – чувството на задоволство кога гледаат цвеќиња и животни, слушаат звуци на природата – се алтруисти и им помагаат на другите луѓе. Овие деца активно се грижат за природната средина преку рециклирање, повторно употребувајќи предмети и штедејќи вода. Тие имаат најголема веројатност да речат дека веруваат во еднаквост меѓу половите, расите и социо-економските услови. Исто така, овие деца имаат високи нивоа на скалата на среќа.Досегашните истражувања откриваат дека ваквите однесувања се поврзани со грижа за планетата за време на еколошка криза, што ги прави децата чувари на природата!Во прилог, денешните активности во чест на

?Денот на планетата Земја?