Денот на планетата Земја


По повод Денот на планетата Земја,

Собирната акција на стара хартија и пластика даде големи резултати. Беа собрани големи количини на отпад и за тоа сме благодарни како ние, така и нашата планета! Акцијата заврши, но навиките треба да останат. Да ја подигнеме еколошката свест кај децата со тоа што ќе го селектираме отпадот. Ние сме модел за однесувањето на децата и вредностите кои ќе ги стекнат!Во градинка секогаш има корпи за стара хатија, пластика и отпадни батерии!

♻️Продолжете така