Среќа е… да подариш капка живот


?,,Среќа е… да подариш капка живот”?

☺️Тоа е мотото за хуманата акција, во која ќе учествуваат сите заинтересирани родители и вработени од нашата Установа, по повод претстојниот патронен празник на ОЈУДГ ,,Димче Мирчев” Велес;

☺️Темата на патрониот празник на нашата Установа традиционално произлегува од проектот наменет за возрасните групи од 3-4 години, а оваа година е со наслов ,,Среќа е…”;

☺️СрЕќНи сме што на овој начин ќе ја покажеме нашата хуманост и солидарност;

☺️Благодарност до сите пријавени и Црвен крст на Р. Северна Македонија!