Добредојдовте на страницата на ОЈУДГ „Димче Мирчев“ - Велес

Својата дејност Установата ја реализира во 6 (шест) организациони единици во Општина Велес, градинка во други просторни услови во Општина Градско како и објектите во Општина Чашка и с.Караслари:
Image

Интерен оглас бр. 2

Почитувани,

Во прилог Ви ги доставуваме интерниот оглас и образецот за пријава по интерен оглас.

Со почит.

 

Од следнот линк можете да ja преземете пријавата:

Поканата за интервју можете да ја симнете од следниот линк:

Покана за интервју

Интерен оглас

Почитувани,

Во прилог Ви ги доставуваме интерниот оглас и образецот за пријава по интерен оглас.

Со почит.

 

Од следнот линк можете да ja преземете пријавата:

Поканата за интервју можете да ја симнете од следниот линк:

Покана за интервју

Одлуката за избор на кандидати по Интерните огласи 01/2021 и 02/2021 можете да ја преземете од следниот линк:

Одлука за избор на кандидати по Интерните огласи 01/2021 и 02/2021

За нас

  • Нашата приказна
  • Мисија
  • Визија
Image
Нашата градинка е место каде што нашите деца се чувствуваат среќни,сигурни и безбедни. Ние ги почитуваме различностите и го поттикнуваме индивидуалниот развој на секое дете. На децата им даваме можност активно да учествуваат во нивното учење, а воспитно-згрижувачкиот персонал создава услови децата да се оспособат да одговорат на предизвиците со кои треба секојдневно да се соочуваат. Воспитно-згрижувачкиот тим им помага на децата самостојно да ги согледаат можностите да изберат, да се грижат за себе и за другите, да ги изразат своите чувства и идеи. Децата во нашата градинка имааат централна улога и тука се насочуваат тие да станат личности кои ќе учат во текот на целиот живот и кои ќе ги следат своите интереси со ентузијазам. Тие ќе управуваат со новиот, се надеваме, поубав и похуман свет. Во градинка со децата не само што зборуваме и раскажуваме, многу покажуваме и секогаш вклучуваме!
Image
Нашата мисија: „Ние сме партнери на родителите во воспитанието и образованието на децата, нивниот правилен раст и развој, креираме безбедна стимулативна средина, негуваме тимска работа, толеранција, ги почитуваме различностите, и ги поттикнуваме индивидуалните можности и способности на децата, градиме успешна соработка и ја промовираме нашата установа во локалната заедница“.
Image
Нашата визија е среќно дете кое расте во сигурно, убаво и стимулативно опкружување под мотото: „Заедно да растеме, играме и осознаваме, да бидеме куќа на среќни деца, задоволни родители и успешна установа“.
до 2 години

Активности

2-3 години

Активности

3-4 години

Активности

4-5 години

Активности

5-6 години

Активности

Последни новости

Отворен повик за доставување писмени понуди за учество во реализација на факултативни активности

Општинската јавна установа за деца – Градинка „Димче Мирчев“ – Велес, упатува повик до сите заинтересирани за доставување на писмени понуди за учество во реализацијата на факултативни (изборни) активности за […]

Детска недела – „Играме – другаруваме“

Активностите под наслов ,,Играме-другаруваме” го одбележаа првиот ден од Детската недела. Уживајте!

СРЕЌНО ПРВАЧИЊА – НАШИ МИЛИ ДРУГАРЧИЊА!

Драги другарчиња, мили наши дечиња! Еве не на крајот од нашата заедничка дружба затоа што вие пораснавте и дојде време да се збогувате со нашта градинка. Заедно поминавме многу… Првите […]

Во употреба се ставени 40 нови таблети

Во употреба се ставени нови таблети,од кои 22 добиени како донација од НВО “Отворете ги прозорците”, а 18 од сопствени средства. Истите ги користат дел од родителите на деца, на […]

Со љубов за нашата планета

Со љубов за нашата планета Истражувачите откриваат дека децата што се чувствуваат поврзани со природата – чувството на задоволство кога гледаат цвеќиња и животни, слушаат звуци на природата – се […]