Добредојдовте на страницата на ОЈУДГ „Димче Мирчев“ - Велес

Својата дејност Установата ја реализира во 6 (шест) организациони единици во Општина Велес, градинка во други просторни услови во Општина Градско како и објектите во Општина Чашка и с.Караслари:
Image

Интерен оглас бр. 2

Почитувани,

Во прилог Ви ги доставуваме интерниот оглас и образецот за пријава по интерен оглас.

Со почит.

 

Од следнот линк можете да ja преземете пријавата:

Поканата за интервју можете да ја симнете од следниот линк:

Покана за интервју

Интерен оглас

Почитувани,

Во прилог Ви ги доставуваме интерниот оглас и образецот за пријава по интерен оглас.

Со почит.

 

Од следнот линк можете да ja преземете пријавата:

Поканата за интервју можете да ја симнете од следниот линк:

Покана за интервју

Одлуката за избор на кандидати по Интерните огласи 01/2021 и 02/2021 можете да ја преземете од следниот линк:

Одлука за избор на кандидати по Интерните огласи 01/2021 и 02/2021

За нас

  • Нашата приказна
  • Мисија
  • Визија
Image
Нашата градинка е место каде што нашите деца се чувствуваат среќни,сигурни и безбедни. Ние ги почитуваме различностите и го поттикнуваме индивидуалниот развој на секое дете. На децата им даваме можност активно да учествуваат во нивното учење, а воспитно-згрижувачкиот персонал создава услови децата да се оспособат да одговорат на предизвиците со кои треба секојдневно да се соочуваат. Воспитно-згрижувачкиот тим им помага на децата самостојно да ги согледаат можностите да изберат, да се грижат за себе и за другите, да ги изразат своите чувства и идеи. Децата во нашата градинка имааат централна улога и тука се насочуваат тие да станат личности кои ќе учат во текот на целиот живот и кои ќе ги следат своите интереси со ентузијазам. Тие ќе управуваат со новиот, се надеваме, поубав и похуман свет. Во градинка со децата не само што зборуваме и раскажуваме, многу покажуваме и секогаш вклучуваме!
Image
Нашата мисија: „Ние сме партнери на родителите во воспитанието и образованието на децата, нивниот правилен раст и развој, креираме безбедна стимулативна средина, негуваме тимска работа, толеранција, ги почитуваме различностите, и ги поттикнуваме индивидуалните можности и способности на децата, градиме успешна соработка и ја промовираме нашата установа во локалната заедница“.
Image
Нашата визија е среќно дете кое расте во сигурно, убаво и стимулативно опкружување под мотото: „Заедно да растеме, играме и осознаваме, да бидеме куќа на среќни деца, задоволни родители и успешна установа“.
до 2 години

Активности

2-3 години

Активности

3-4 години

Активности

4-5 години

Активности

5-6 години

Активности

Последни новости

Јавен оглас

На следниот линк можете да го преземете документот за јавниот оглас за воспитувач.

Одлука за избор на факултативни(изборни) активности

Почитувани, Во прилог Ви доставуваме одлука за избор на факултативни(изборни) активности. Документот можете да се преземе од следниот линк.

Отворен повик за доставување писмени понуди за учество во реализација на факултативни активности

Општинската јавна установа за деца – Градинка „Димче Мирчев“ – Велес, упатува повик до сите заинтересирани за доставување на писмени понуди за учество во реализацијата на факултативни (изборни) активности за […]

Детска недела – „Играме – другаруваме“

Активностите под наслов ,,Играме-другаруваме” го одбележаа првиот ден од Детската недела. Уживајте!

СРЕЌНО ПРВАЧИЊА – НАШИ МИЛИ ДРУГАРЧИЊА!

Драги другарчиња, мили наши дечиња! Еве не на крајот од нашата заедничка дружба затоа што вие пораснавте и дојде време да се збогувате со нашта градинка. Заедно поминавме многу… Првите […]