Маргаритки

Објект 1 „Маргаритки” - ул. „Трајко Панов” бр.15 со капацитет од 125 деца. Престојуваат 106 деца сместени во 6 групи од кои 2 јаслена;
Image
Image

Сонце

Објект 2 „Сонце” - ул. „Тодор Христов-Офицерчето” бр.1 со капацитет од 260 деца. Престојуваат 332 деца во 14 групи од кои 2 јаслени;
Image
Image

Детелинки

Објект 3 „Детелинки”- ул. „Тодор Јанев” бр.7 со капацитет од 180 деца. Престојуваат 189 деца во 9 групи и 2 јаслена група;
Image
Image

Дизни

Објект 4 „Дизни” - ул. „Благој Ѓорев” бр.215 со капацитет од 120 деца. Престојуваат 150 деца во 6 групи од кои 1 јаслена.
Image
Image

Ѕвездички

Објект 5 „Ѕвездички”- ул. „Архиепископ Михаил” бр.158 со капацитет од 100 деца. Престојуваат 130 деца во 5 групи и 1 јаслена;
Image
Image

Ѕвончица

Објект 6 „Ѕвончица”- ул. „Коле Цветков” бр.6 со капацитет од 125 деца. Престојуваат 122 деца во 5 градински групи и 1 јаслена.
Image
Image

Кокичиња

Објект 7 „Кокичиња”- Општина Градско - ул. „Маршал Тито” бр.68 со капацитет од 32 деца. Престојуваат 29 деца во 1 хетерогена група .
Image
Image

Бамби

Објект 8 „Бамби“ – Општина Чашка- ул.„8ми Септември бб“ со капацитет од 50 деца. Престојуваат 12 деца во 2 хетерогени групи.
Image
Image

Пинокио

Објект 9 „Пинокио“ – с.Караслари со капацитет од 40 деца. Престојуваат 10 деца во 2 хетерогени групи.
Image
Image