2-3 години

Активности

Мали прасиња

Мали прасиња По изучувањето на веселите овчички и вредните кравички, ги осознаваме малите прасиња, нивниот изглед, живеалишта и исхрана. На возраст од 2-3 години, играта треба да биде доминантен метод […]

Кини, туткај, есенско дрво создај

🍁,,Кини, туткај, есенско дрво создај”🍁Возрасна група од 2-3 години😊

Жолтиот лист го покри Ешко

🍂Жолтиот лист го покри Ешко🦔Возрасна група од 2-3 години😊

Волшебно торбиче

Омилената традиционална игра⬇️,,Волшебно торбиче”Возрасна група од 2-3 години😊

Јаболки, грозје, круши

Јаболки, 🍇грозје, 🍐круши Возрасна група 2-3 години