Категорија: Новости

  • Benefit As you Save”- BAS

    БАС

    На 09.10.2020 нашата градинка учествуваше со свои претставници на петтата Меѓународна конференција за Проектот “Benefit As you Save”- BAS и се претстави со своја презентација на тема : „Хартија и пластика збирам за да рециклирам” со промоција на нашите Еко-занимални на отворено. На истата присуствуваа и претставници од Општина Велес, Општина Битола, како и претставници […]

  • ЕКО градинка

    Еко Градинка

    Програмата “ЕКО – градинка” е еден од проектите на едукативната програма „Немаме резервна планета” и има за цел стекнатото знаење на темата животна средина да се примени и во пракса. Преку ова програма ќе се подигне свеста и на децата, на воспитувачите, на техничкиот персонал, на родителите и на сите други кои се вклучени директно […]