Категорија: Активности 3-4 години

 • Што можат моите рачиња?

  ЕКО работилница Што можат моите рачиња? Во градинка често се работи со рециклирани материјали. Иако современата технологија пружа низа елементи и готови материјали, кај децата креативноста се развива токму со овие материјали. Тоа е така затоа што децата чувствуваат дека нешто создале, нешто уникатно што не може да се купи Со Еко работилниците тие работат […]

 • Сетило за вид

  Сетило за вид Активности кои ги збогатуваат сетилните искуства кај децата, ја усовршуваат функцијата на сетилото за вид и тоа преку метод на истражување!

 • Што можат моите очиња, ушиња, рачиња, уста и носе?

 • Што можам со моите рачиња?

  Што можам со моите рачиња Активност преку која децата се поттикнуваат да учат нови практики и да развиваат способност за воспоставување интеракција со околината преку сетилна перцепција и моторичките вештини. Сепак можностите на децата, во зависност од возраста, не треба да се преценуваат. Најдобро е да се мотивираат секојдневно со постепено зголемување на барањата од […]

 • На нозете чевлички

  На нозете чевлички На возраст од 3-4 години најважна препорака е да се создаде атмосфера на сигурност, прифаќање и задоволство кај децата, најчесто во групни игри; Методот на игра секако е основен метод на работа со деца на оваа возраст, кој во комбинација со други методи претставува значајна поддршка во социо-емоционалниот развој.

 • Јас често се мијам, за чисто да спијам

  ?‍♀️??Јас често се мијам, за чисто да спијам??Возрасна група од 3-4 години?

 • Есенско дрво

  Есенско дрво Возрасна група 3-4 години