Отворен повик за доставување на писмени понуди за Осигурување на децата од незгода