Отворен повик за доставување на писмени понуди за учество во реализацијата на факултативни (изборни) активности за децата од предучилишна возраст