Отворен повик за понуди на работни материјали и прибор