Интерен оглас бр. 1/2023


Почитувани,

Во прилог Ви ги доставуваме интерниот оглас и образецот за пријава по интерен оглас.

Со почит.

, ,