Детска недела – „Музиката е магија“


?Музиката е магија?

?Денес е ден за музика?