Детска недела – „Играме – другаруваме“


Активностите под наслов ,,Играме-другаруваме” го одбележаа првиот ден од Детската недела. Уживајте!