Кога детето не може да се смири… тогаш му е потребен разговор и комфор, а не критика и контрола


?Гнев.

Кај децата е резултат на многу причинители. Вистинскиот лек за гневот се наоѓа во самата кора на човечкото битие, емпатијата и сочувството. Сепак, не смееме да дозволиме да го третираме со индиферентност, игнорирање, рамнодушност и дистанца. За нив претставува борба со емоции и импулси и барање начин за воспоставување комуникација помеѓу чувствата и потребите.