Вежби за истегнување, секој ден!


?‍♂️Вежби за истегнување, секој ден!

?‍♀️?За да ги задржите децата да бидат активни, добро е да се ограничи времето што го поминуваат седејќи пред ТВ, таблет, телефон итн. Дури и кога нема соодветни реквизити за вежбање, со малку имагинација, може да се смислат корисни вежби за да им помогнете на вашите деца да го поминат времето активно.

?Физичкиот развој создава основа за подоцнежни когнитивни и социјални вештини.

?Програмата за социјална кохезија и културен дијалог во градинка, како дел од реформите на МТСП насочени кон унапредување на дејноста и подобрување на развојните компетенции кај децата од предучилишна возраст, веќе се спроведува и преку истата децата учат:

• ДА СИ ГИ КОНТРОЛИРААТ ЕМОЦИИТЕ И ИМПУЛСИВНОТО ОДНЕСУВАЊЕ

• ДА ИЗГРАДАТ САМОДОВЕРБА, САМОПОЧИТ И САМОСВЕСТ

• ДА ИМААТ ЕМПАТИЈА И ДА ПОКАЖАТ ОБЗИРНОСТ КОН ДРУГИТЕ

• УСПЕШНО ДА РЕШАВААТ ПРОБЛЕМИ И МИРОЉУБИВО ДА РЕШАВААТ КОНФЛИКТИ

• ДА ИЗГРАДАТ ВЕШТИНИ НА КРИТИЧКО РАЗМИСЛУВАЊЕ И ДА НОСАТ ОДГОВОРНИ ОДЛУКИ

• ДА ОДРЖУВААТ ЗДРАВИ ОДНОСИ И ДА СЕ НАУЧАТ НА СОРАБОТКА И ЗАЕДНИЧКА РАБОТА

• ДА СЛЕДАТ УПАТСТВА, ДА СЕ НАБЉУДУВААТ СЕБЕСИ И ДА ПРЕЗЕМАТ ОДГОВОРНОСТ ЗА СВОИТЕ ПОСТАПКИ

• ДА ГРАДАТ ВЕШТИНИ ЗА КРЕАТИВНО МИСЛЕЊЕ И ДА СЕ ЉУБОПИТНИ ЗА НОВИ ЗНАЕЊА И ВЕШТИНИ

• ДА ИЗВРШУВААТ ЗАДАЧИ СО ИСТРАЈНОСТ И ДА РАЗВИВААТ ОТПОРНОСТ.

?Во продолжение Ви претставуваме неколку вежби за истегнување кои децата ги обожуваат!

?Децата се нашата иднина?