Зелени херои


✔Акција на “Зелените херои” од градинката Dimce Gradinka Mircev од општина Велес по повод Денот на пролетта и екологијата.

?‍♂️Благодарение на малите Зелени еко херои, нивните воспитувачки и родители, беше собран електричен отпад кој успешно заврши на рециклирање.

?Малите зелени херои веќе знаат дека електронскиот отпад не е само куп непотребни предмети што треба да завршат на депониите, туку има своја вредност, и со правилно селектирање може да се искористи, преработи и помалку да ја загадува животната средина.

?‍♂️И верувале или не, сето ова го научија низ игра и забава и веќе го применуваат!

?Еко зелени херои само напред!

♻Градинката Димче Мирчев беше прогласена за еден од најдобрите собирни центри во објект на градинка во општина Велес за изминатата 2020 година, и посветено продолжуваат да работат и понатаму како наши партнери во едукативната мисија за чиста и здрава животна средина.