Природата се буди


?Природата се буди?

е темата за овој месец од проектот

?Во светот на детскиот цртеж?

наменет за децата од 5-6 години.

Како активност децата со радост ја насликаа

?Шеќерната пеперутка?