Сетило за вид


?Сетило за вид??

Активности кои ги збогатуваат сетилните искуства кај децата,

?ја усовршуваат функцијата на сетилото за вид и тоа преку

?метод на истражување!