Еко работилница


?ЕКО работилница

?Што можат моите рачиња?

✅Во градинка често се работи со рециклирани материјали.

✅Иако современата технологија пружа низа елементи и готови материјали, кај децата креативноста се развива токму со овие материјали. Тоа е така затоа што децата чувствуваат дека нешто создале, нешто уникатно што не може да се купи?

✅Со Еко работилниците тие работат на своите сетила и когнитивни врски, поттикнуваат флексибилно и дивергентно мислење, допираат текстури, споредуваат форми со познати предмети, играат со бои, развиваат самостојност и истрајност, осознаваат и учат.

✅Доживуваат среќа!