Вешти прстиња


?Вешти прстиња?

Децата на возраст до 2 години се обидуваат да ги имитираат движењата на возрасниот. Цел на возрасниот “модел” е константно да ги охрабрува, за по одредено време и практична работа децата да пројават интерес за самостојно креирање игри во зависност од достапните материјали. Во случајов е техника туткање и запознавање со лепак и лепење☺️