Што можам со моите рачиња?


?Што можам со моите рачиња❓

?Активност преку која децата се поттикнуваат да учат нови практики и да развиваат способност за воспоставување интеракција со околината преку сетилна перцепција и моторичките вештини.

?Сепак можностите на децата, во зависност од возраста, не треба да се преценуваат. Најдобро е да се мотивираат секојдневно со постепено зголемување на барањата од возрасните☺️