Семејството мое во срце го носам


?‍?‍?‍?Семејството мое во ❤️ го носам?‍?‍?‍?

Изложба на експонати од сите деца во дворот на Објект 2 ,,Сонце” во соработка со родители! Ја чествуваме љубовта кон семејството и семејните вредности❣️

Ви благодариме за соработката!