Мали прасиња


?Мали прасиња?

?По изучувањето на веселите овчички и вредните кравички, ги осознаваме малите прасиња, нивниот изглед, живеалишта и исхрана. На возраст од 2-3 години, играта треба да биде доминантен метод во процесот на учењ☺️