Изразуваме голема благодарност до НВО Здружение за асистивна технологија ,,Отворете ги прозорците”


Изразуваме голема благодарност до

?НВО Здружение за асистивна технологија ,,Отворете ги прозорците” за доделената донација која се состои од 22 таблет уреди.

Изразуваме голема благодарност до

?НВО Здружение за асистивна технологија ,,Отворете ги прозорците” за доделената донација која се состои од 22 таблет уреди.

?Цел на оваа донацијата е поддржување и унапредување на работата на воспитувачите и поттикнување на детскиот развој преку едукативни игри, во рамки на проектот ,,Инклузија на деца со попреченост од предучилишно и основно образование”, финансиран од УНИЦЕФ.

Се надеваме на континуитет во соработката и поддршката во заедничката работа.